PROGRAM PILOTAŻOWY PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH – DR PIOTR MERKS CZŁONKIEM KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu prowadzi nabór Realizatorów Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych na terenie całej Polski zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych.

Dr Piotr Merks został powołany na Członka Komisji Rekrutacyjnej, której celem będzie wyłonienie Realizatorów Programu Pilotażowego.  

  • Pilotaż obejmie do 1000 dorosłych pacjentów z całej Polski, u których farmaceuta zidentyfikował nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków.
  • Realizowany będzie w aptekach, które zgłosiły akces w programie.
  • Zadaniem pilotażu jest:
    – ograniczenie zjawiska nadmiernego stosowania leków, w tym wielolekowości,
    – edukacja pacjentów, doradztwo jak właściwie stosować leki oraz jak przestrzegać zaleceń farmakoterapeutycznych,
    – opracowanie dla pacjentów indywidualnego planu opieki farmaceutycznej.