PIOTR MERKS

dr nauk farmaceutycznych

farmaceuta

Zainteresowania badawcze skupiają się na budowaniu, konstruowaniu i ewaluacji narzędzi w oparciu o pismo obrazkowe dla poprawy compliance i adherence oraz bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych, ale przede wszystkim pacjentów seniorach oraz propagowaniu szczepień. Sekretarz Generalny Europejskich Związków Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPhEU), Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF), Kierownik projektu „Farmaceuci Bez Granic Polska” w ramach projektu „Pharmacists Without Boarders” prowadzonego z Kanadą przeprowadził pierwszy w Polsce pilotaż przygotowanie farmaceutów do szczepień. Jako Doradca Zarządu ds. Innowacji i Badań Naukowych PGF S.A. prowadzi projekty w zakresie poprawy funkcjonowania aptek oraz wdrażania rozwiązań w zakresie opieki farmaceutycznej. Jako adiunkt w Zakładzie Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzi projektu w zakresie integracji  branży medycznej, lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek.  Jako Delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wspiera i angażuje się w wiele inicjatyw dla dobra zawodu farmaceuty. W latach 2019-2020, Redaktor Naczelny kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, w latach 2014-2021, Asystent wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce.

Praca Doktorska pt: Zakres i jakość usług farmaceutycznych w opinii pacjentów w Polsce i Wielkiej Brytanii (wyróżnienie w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych), praca uzyskała wiele wyróżnień, m.in.: Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ( z ang. Royal Pharmacutical Society) oraz Złoty Grant Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej ( z ang. International Pharmaceutical Federation (FIP)). 

Przez ponad 11 lat pracował jako farmaceuta w Wielkiej Brytanii w takich firmach jak: Alliance Pharmacy, Boots LTD, Boots Walgreens LTD, Lloyds LTD, Rowlands Pharmacy, Day Lewis Pharmacy, Co-op Pharmacy, Hunts Pharmacy, Tesco Pharmacy LTD, ASDA Pharmacy na stanowiskach, Pharmacy Manager, Relief Pharmacist, Pharmacist, Consultant Pharmacist, Services Pharmacist, Locum Pharmacist.

W 2019 roku jako pierwszy w Polsce zorganizował projekt pilotażowy warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki szczepień w aptekach wspólnie z międzynarodową grupą ekspertów z Wielkiej Brytanii i Kanady.

Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), Dyrektor ds. Rozwoju Aegate Limited Wielka Brytania pierwszego na świecie systemu do weryfikacji leków typu end-to-end., pionier projektów innowacyjnych w farmacji oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, laureat wielu nagród w tej dziedzinie.

Posiada również międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. 

Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne.

W 2011 roku rozpoczął również współpracę z prof. Davidem Brindley z UCL Centre for the Advancement of Sustainable Medical Innovation (CASMI), The University of Oxford, Oxford, United Kingdom, gdzie wspólnie zostały wypracowane wytyczne wspierające wdrożenie Dyrektywy Antyfałszywkowej w Polsce i Europie, a w latach 2020 z Szpitalem Uniwersyteckim we Freiburgu przeprowadził kilka projektów pilotażowych w zakresie przygotowania oddziałów do wdrożenia rozwiązań technologicznych.

Od 2013 roku współpracuje z światowymi liderami z ośrodka badawczego w Kanadzie pod kierownictwem Dr Regisa Vaillancourta w zakresie projektów związanych z komunikacja, gdzie wspólnie opracowujemy piktogramy farmaceutyczny w celu poprawy adherence pacjentów.

Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. Prowadzi projekty badawcze w zakresie nowych usług farmaceutycznych takich jak: www.piltoazopiekifarmaceutycznej.pl, www.uslugazdroweserce.pl, www.skierujpacjneta.pl , www.blizejpacjenta.pl, służące poprawie zdrowia populacji w ramach tzw. „Population Health”. Od sierpnia 2020 roku jest jednym z ekspertów Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia. W październiku 2020 rozpoczął współpracę z greckim ośrodkiem badawczym Uniwersytetem w Thesaloniki, Ateny w zakresie wspierania Greków w zakresie poprawy adherence w diabetologii i kardiologii. Autor ponad 120 publikacji w zakresie farmacji społecznej, farmacji praktycznej oraz opieki farmaceutycznej.

PRACE Z W CZASOPISMACH POSIADAJĄCYCH IF

PUBLIKACJE POGLĄDOWE W POLSKICH CZASOPISMACH BRANŻOWYCH

PRACE WIELOOŚRODKOWE W CZASOPISMACH POSIADAJĄCYCH IF (IF: 18,416) 

STRESZCZEŃ ZJAZDOWYCH (W TYM TAKŻE JAKO ZAPROSZONY WYKŁADOWCA) 

STRESZCZEŃ Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

 STRESZCZENIA KONFERENCJI KRAJOWYCH   KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWEJ – PORADNIK DLA FARMACEUTÓW JAKO REDAKTOR NAUKOWY

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH 

PRAC RECENZOWANYCH

z praktyki farmaceuty

Slide
OdtwórzPlay
Dawkowanie metotreksatu

i problemy z compliance pacjenta

Slide
OdtwórzPlay
LEKI I PROBLEMY ZE SNEM

z praktyki farmaceuty

DLA FARMACEUTÓW
OdtwórzPlay
SPRAWOZDANIE

Z PUNKTU SZCZEPIEŃ

DLA FARMACEUTÓW
OdtwórzPlay
SPRAWOZDANIE

Z PUNKTU SZCZEPIEŃ

współpraca naukowa

współpraca komercyjna

kontakt