O MNIE

Dr n. farm. Piotr Merks, farmaceuta, moje główne zainteresowania badawcze skupiają się na budowaniu, konstruowaniu i ewaluacji narzędzi w oparciu o pismo obrazkowe służące do poprawy compliance i adherence oraz bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych, ale przede wszystkim pacjentów seniorów. Od 2018 roku, zajmuję się również wspieraniem realizacji szczepień w aptekach prowadzonych przez farmaceutów oraz propagowaniu szczepień w przestrzeni publicznej (www.farmaceuciszczepia.pl).

Jako adiunkt w Zakładzie Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzę projekty w zakresie integracji branży medycznej, lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek. W ramach stworzonego konsorcjum naukowego wspólnie z UKSW realizuję projekty badawcze dla sektora ochrony zdrowia i farmacji (www.piktorex.pl). Jako Delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wspieram i angażuje się w wiele inicjatyw dla dobra zawodu farmaceuty oraz promocji umiejętności farmaceutów w oczach społeczeństwa. W 2023 roku powołałem do życia Polską Apteczną Sieć Badawczą (PPPRN).

Aby pokazywać skuteczność Naszej grupy zawodowej, ufundowałem i założyłem powstanie Polskiej Aptecznej Sieci Badawczej (www.practiceresearchnetwork.org).

Polska Apteczna Sieć Badawcza Praktyk Farmaceutycznych (www.practiceresearchnetowork.org) powstała z potrzeby posiadania rozwiązań opartych na dowodach naukowych w zakresie świadczenia usług opieki farmaceutycznej. Sieć badawcza wspiera badania praktyk farmaceutycznych w celu oceny i poprawy jakości, wyników i wartości usług farmaceutów w celu poprawy stosowania leków i jakości życia pacjentów. Budując wspólną i międzybranżową strukturę badawczą w celu przełożenia badań nad systemami i usługami opieki zdrowotnej na politykę i praktykę poprzez ciągłe poszerzanie wiedzy. Sieć przekłada naukę na praktykę, udostępniając najnowsze osiągnięcia przemysłu farmaceutycznego pacjentom poprzez zaangażowanie farmaceutów szpitalnych i z aptek ogólnodostępnych w punktach opieki zdrowotnej. PPPRN zapewnia pracownikom apteki profesjonalne szkolenie, udostępnianie narzędzi badawczych opartych na dowodach w celu poprawy opieki nad pacjentem. Dystrybutorzy i firmy farmaceutyczne mogą wykorzystywać PPPRN jako kanał komunikacji z aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi.  Polskiej Apteczna Sieć Badawcza Praktyki Farmaceutycznej to spójne połączenie kompetencji branży farmaceutycznej z profesjonalizmem pracowników aptek i rozwiązaniami elektronicznymi.

Od 2015 roku jako prezes i współzałożyciel Piktorex sp. z.o.o., buduje i konstruuje nowe narzędzia do prowadzenia konsultacji farmaceutycznej, wykorzystując ponad 17-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Dzięki bogatej współpracy międzynarodowej, stworzyłem pierwszy w historii kompletny system do wspierania konsultacji za pierwszym stołem (www.opfarmsoftnova.pl).

Jednym z dużych sukcesów, dla mnie jako naukowca, było wytworzenie projektu naukowego o nazwie Lekolepki, a następnie sprzedanie mojego start-up’u inwestorowi branżowemu. Obecnie nadal wspieram projekt Piktorex, Lekolepki, OPFARMSoftNova jako Dyrektor ds. Naukowych, gdzie moja rola opiera się na przygotowywaniu standardów w zakresie rozwoju systemów wsparcia farmaceuty za pierwszym stołem.

Przez ponad 4 lata pełniłem funkcję Doradcy Zarządu ds. Innowacji i Badań Naukowych w Polskiej Grupie Farmaceutycznej (PGF S.A.), gdzie zrealizowałem kilkadziesiąt projektów naukowych w zakresie łączenia nauki z biznesem. Jako Doradca Zarządu ds. Opieki Farmaceutycznej w spółce ePGF sp. z o.o. prowadziłem projekty w zakresie poprawy funkcjonowania aptek oraz wdrażania rozwiązań w zakresie opieki farmaceutycznej. Z międzynarodowym sukcesem, przygotowałem kampanię Pharmacy Heroes (https://pharmacyheroes.com/), gdzie zaangażowałem 193 kraje z całego świata w projekt promocji zawodu farmaceuty. O moim projekcie, mówiono w mediach na całym świecie i we wszystkich polskich mediach publicznych i branżowych. W ramach współpracy z grupą PGF S.A., stworzyliśmy wybitne projekty edukacyjne o nazwie Pharmacy College (https://uniwersytet.e-pgf.com.pl/), a także dzięki wsparciu ówczesnego zarządu ruszył projekt Farmaceuci Bez Granic Polska, gdzie odbyło się ich aż 6 edycji, a przez nasze szkolenia przeszło około 7000 tyś. farmaceutów.

Kolejne wyzwanie, to stworzenie kompleksowego programu o nazwie: KOOL, projektu Koordynowanej Opieki Około Lekowej. W ramach projektu, przygotowałem innowacyjne metody szkolenia dla personelu za pierwszym stołem w oparciu o dedykowane oprogramowanie komputerowe do wspierania konsultacji farmaceutycznej.

Od 2015 roku, jako członek zarządu Europejskich Związków Zawodowych Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPhEU), a także Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF) (www.zzpf.org.pl) , jako Kierownik projektu „Farmaceuci Bez Granic Polska” w ramach projektu „Pharmacists Without Boarders” prowadzonego z Kanadą przeprowadziłem pierwsze w Polsce pilotaż przygotowanie farmaceutów do szczepień, co przełożyło się na finalizacje i wdrożenie szczepień w polskich aptekach. W 2019 roku jako pierwszy w Polsce zorganizowałem projekt pilotażowy warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki szczepień w aptekach wspólnie z międzynarodową grupą ekspertów z Wielkiej Brytanii i Kanady.

Byłem członkiem trzeciego Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-farmaceutyczna—raport) oraz Koordynator posiłkowy Narodowego Pilotażu Opieki Farmaceutycznej prowadzenia przeglądu lekowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (www.przegladlekowy.com.pl ), członek Komisji ds. Standaryzacji w Opiece Farmaceutycznej przy Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz współorganizator pierwszego pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce, przyczyniłem się do powstania pierwszych wytycznych w zakresie mapy drogowej rozwoju usług opieki farmaceutycznej w Polsce. Jednocześnie współpracowałem w przygotowaniu wytycznych dla farmacji szpitalnej i klinicznej w Polsce (https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-2022-rozwiazania-w-zakresie-farmacji-klinicznej-oraz-dzialalnosci-farmaceutow-w-podmiotach-leczniczych ).

W latach 2019-2020, jako Redaktor Naczelny kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, wspierałem aktywnie szerzenie wiedzy wśród farmaceutów pracujących w szpitalach. Obecnie pełnie funkcje redaktora w jednym z najlepszych czasopism naukowych Frontiers Pharmacology (https://www.frontiersin.org/research-topics/56970/the-role-of-validated-tools-including-pictorial-aids-to-support-medication-adherence-and-counselling )

W latach 2014-2021, Asystent wykładowca w zakresie opieki farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce. Moja praca Doktorska pt: Zakres i jakość usług farmaceutycznych w opinii pacjentów w Polsce i Wielkiej Brytanii (wyróżnienie w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych), praca uzyskała wiele wyróżnień, m.in.: Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (z ang. Royal Pharmacutical Society) oraz Złoty Grant Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (z ang. International Pharmaceutical Federation (FIP)). 

Przez ponad 11 lat pracowałem jako farmaceuta w Wielkiej Brytanii w takich firmach jak: Alliance Pharmacy, Boots LTD, Boots Walgreens LTD, Lloyds LTD, Rowlands Pharmacy, Day Lewis Pharmacy, Co-op Pharmacy, Hunts Pharmacy, Tesco Pharmacy LTD, ASDA Pharmacy na stanowiskach, Pharmacy Manager, Relief Pharmacist, Pharmacist, Consultant Pharmacist, Services Pharmacist, Locum Pharmacist.

W 2011 roku rozpocząłem również współpracę z prof. Davidem Brindley z UCL Centre for the Advancement of Sustainable Medical Innovation (CASMI), The University of Oxford, Oxford, United Kingdom, gdzie wspólnie zostały wypracowane wytyczne wspierające wdrożenie Dyrektywy Antyfałszywkowej w Polsce i Europie, a w latach 2020 z Szpitalem Uniwersyteckim we Freiburgu przeprowadził kilka projektów pilotażowych w zakresie przygotowania oddziałów do wdrożenia rozwiązań technologicznych.  Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), gdzie byłem Dyrektorem ds. Rozwoju Aegate Limited Wielka Brytania pierwszego na świecie systemu do weryfikacji leków typu end-to-end., pionier projektów innowacyjnych w farmacji oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, laureat wielu nagród w tej dziedzinie.

Posiadam również międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Droga kariery zaprowadziła mnie również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne.

Od 2013 roku współpracuje z światowymi liderami z ośrodka badawczego w Kanadzie pod kierownictwem Dr Regisa Vaillancourta w zakresie projektów związanych z komunikacja, gdzie wspólnie opracowujemy piktogramy farmaceutyczny w celu poprawy adherence pacjentów. Obecnie prowadzę swoje specjalne wydanie w magazynie naukowych Frontiers Pharmacology.

Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. Prowadzi projekty badawcze w zakresie nowych usług farmaceutycznych takich jak www.piltoazopiekifarmaceutycznej.pl , www.uslugazdroweserce.plwww.skierujpacjneta.pl , www.blizejpacjenta.pl , www.przegladlekowy.com.pl służące poprawie zdrowia populacji w ramach tzw. „Population Health”. 

Od sierpnia 2020 roku jest jednym z ekspertów Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia. W październiku 2020 rozpoczął współpracę z greckim ośrodkiem badawczym Uniwersytetem w Tesaloniki, Ateny w zakresie wspierania Greków w zakresie poprawy adherence w diabetologii i kardiologii. Autor ponad 160 publikacji opisującej projekty naukowe, które zrealizowałem w zakresie farmacji społecznej, farmacji praktycznej oraz opieki farmaceutycznej.

Obecnie rozpocząłem współpracę z ekspertami w Wielkiej Brytanii, gdzie jestem jednym pierwszym naukowcem z Polski, zaproszonym do konsultacji w zakresie rozwoju usług opieki farmaceutycznej w tym kraju wraz z wzmacnianiem roli i wpływu farmaceutów na zdrowie populacyjne. Zapraszam do śledzenia moich mediów społecznościowych oraz profili naukowych: https://merks.edu.pl/publikacje-zgromadzone/ .

Zapraszam do kontaktu!