PROJEKTY

 • Platforma opieki farmaceutycznej. Narzędzie IT dla farmaceutów służące dokumentowaniu i prowadzeniu opieki farmaceutycznej w aptekach (https://www.em-pmr.pl/#/login).
 • Europejski program badania pilotażowego usług opieki farmaceutycznej w chorobach przewlekłych. Byłem pomysłodawcą i kierownikiem projekty mającego na celu przygotowanie koncepcji interwencji farmaceutycznej i metodologii projektu (http://pilotazopiekifarmaceutycznej.pl/).
 • Aplikacja mobilna Bliżej pacjenta. Platforma informatyczna służąca do wspomagania prowadzenia opieki farmaceutycznej i medycznej. W projekcie, którego efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowania leków (non-adherence) stosowanych w terapii w migotania przedsionków, bierze udział blisko tysiąc aptek z całej Polski. Program został przygotowany przez ekspertów z uczelni medycznych oraz przy współpracy z zespołem dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala Dziecięcego w Ottawie. Celem projektu jest również edukacja pacjenta oraz zwiększenie adherencji terapeutycznej (www.blizejpacjenta.pl).
 • Usługa farmaceutyczna Skieruj Pacjenta. Implementacja i ewaluacja usługi realizowana w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi. Byłem pomysłodawcą i lider projektu pilotażowego dla aptek – pierwszego w Polsce programu badań przesiewowych dla pacjentów kwalifikowanych przez farmaceutów z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego (www.skierujpacjenta.pl).
 • Usługa Zdrowe Serce. Projekt interwencji farmaceutycznej realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, mający na celu poprawę adherencji terapeutycznej u pacjentów zażywających leki po zawale serca. Piktogramy, umieszczane na opakowaniu leków przez farmaceutę, poprawiają o 8 – 27% przestrzeganie zasad leczenia (www.uslugazdroweserce.pl).
 • Farmaceuci Bez Granic. Program umiejętności klinicznych kierowany do farmaceutów szpitalnych, farmaceutów w trakcie specjalizacji oraz aptekarzy. Celem cyklu warsztatów jest podnoszenie kompetencji farmaceutów i angażowanie w świadczenie szerokiego wachlarza usług oraz doprowadzenie polskiego aptekarstwa do uznanego standardu światowego. Kurs doczekał się 4 edycji. Wzięło w nim udział ponad 1700 profesjonalistów (www.farmaceucibezgranic.pl).
 • Europejski Przegląd Leków – zaproszono mnie, jako eksperta z Polski, w ramach Europejskiego Forum Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, do udziału
  w projekcie. Wspólnie z uczelniami z całego świata przygotowujemy optymalne narzędzie do prowadzenia konsultacji pacjenta z wielolekowością. Jego celem jest optymalizacja pracy farmaceuty, propagowanie współpracy z lekarzami i wymianę informacji z zakresu stosowanej farmakoterapii.
 • System Komputerowy OPFARM Soft. Jestem kierownikiem projektu rozwoju nowoczesnego narzędzia edukacji studentów wydziału farmaceutycznego WUM i magistrów farmacji, w zakresie opieki farmaceutycznej oraz pracy w aptece (www.opfarmsoftnova.pl).
 • System Indywidualnego Etykietowanie Leków (SIEL) – Lekolepki. Jestem kierownikiem projektu etykietowania apteczngo produktów leczniczych. Lekolepki to naklejki przyklejane na produkty lecznicze. Stanowią narzędzie informujące pacjenta na temat dawkowania, sposobu przyjmowania przechowywania leków oraz ich skutkach ubocznych. Piktogramy są przeznaczone dla aptek, aptek szpitalnych, punktów aptecznych oraz przychodni lekarskich. Ich celem jest uproszczenie i uskutecznienie przekazu dedykowanego do pacjenta przyjmującego leki w wieku podeszłym oraz przewlekle chorego. (www.lekolepki.pl)
 • Evaluation, modification and validation of pictograms for medication instruction in the elderly in Poland. Projekt realizowany na podstawie umowy pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a Children’s Hospital of Eastern Ontario–CHEO oraz Pharmacy Department, Kanada pod patronatem International Pharmaceutical Federation. Użyte w badaniu piktogramy podlegają ochronie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jako wzory przemysłowe i znaki towarowe.
 • Patient Medical Record software (ePMRx). Przygotowanie brytyjskiej platformy komputerowej firmy CoAcS, służącej do etykietowania leków i dokumentacji medycznej pacjenta. Edukacyjna wersja systemu została zaadoptowana do polskich warunków pracy ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Wdrożenie tzw. Dyrektywy Fałszywkowej. Jako naukowiec brałem udział w tworzeniu wytycznych dla Krajów Wspólnoty Europejskiej. Projekty były realizowane z Oxford Said School, Uniwersytetem w Oxfordzie, Szpitalem Klinicznym we Freiburgu, Niemcy, Szpitalem Dziecięcym w Ontario, ale także z producentami oprogramowania takim jak Aegate Holding, Medaspis BV, Lideo S.A. W proces badawczy zaangażowałem również polskie instytucje badawcze, takie jak Narodowy Instytut Leków (NIL) oraz Instytut Łukasiewicza z Poznania, a także wiele polskich szpitali, gdzie prowadziliśmy wspólnie badania.

strony www.