15. EDYCJA KONFERENCJI “POLITYKA LEKOWA”

16 maja w Warszawie odbyła się 15. edycja konferencji “Polityka lekowa”. Założenia dokumentu “Polityka Lekowa Państwa” zostały opracowane na lata 2018-2022. Czy spełnił on swoją rolę? Co udało się zrealizować, a nad czym należy jeszcze pracować? Te tezy są punktem do otwarcia nowej dyskusji na temat celów polityki lekowej w najbliższym czasie. 

PROGRAM KONFERENCJI „Polityka lekowa – nowe otwarcie”
9.00 Wprowadzenie

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia: Podsumowanie Polityki lekowej na lata 2018-2020

  • 9.15-10.45 Dostępność refundacyjna

Tematyka dyskusji:

Jaki jest stan dostępności refundacyjnej?
Najpilniejsze potrzeby refundacyjne.
Korzyści z szerokiego dostępu do terapii.
Poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na refundację w celu uzyskania jak najlepszego efektu zdrowotnego.
Przejrzystość podejmowanych decyzji refundacyjnych oraz poziomu zaufania w dialogu pomiędzy uczestnikami systemu.
Zaproszeni eksperci:

dr Artur Fałek, ekspert w Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski
prof. Maciej Gonciarz, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
dr hab. Maciej Niewada, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
prof. Mieczysław Walczak, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prowadząca: red. Katarzyna Matusewicz

  • 10.45-12.15 Przemysł farmaceutyczny i dostępność rynkowa

Tematyka dyskusji:

Bezpieczeństwo lekowe.
Zmiany w przemyśle farmaceutycznym w ostatniej dekadzie.
Specyfika rynku leków w Polsce.
Warunki dopuszczania leków i produktów leczniczych do obrotu.
Nadzór nad bezpieczeństwem wytwarzania leków.
Zaproszeni eksperci:

dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa,
Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
Aniela Hejnowska, IQVIA
Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Prowadząca: red. Katarzyna Lisowska

  • 12.15 – 12:45 Lunch
  • 12:45-14.15 Profilaktyka pierwotna w zakresie szczepień ochronnych

Tematyka dyskusji:

Strategia dotycząca szczepień w całym cyklu życia człowieka. Propozycje rozwiązań na najbliższe lata.
Systemy motywujące do szczepień i zniechęcające do postaw antyszczepionkowych.
Szczepienie w grupach ryzyka, np. pacjentów onkologicznych i kardiologicznych.
Jak zapewnić odpowiedni sposób finansowania szczepień ochronnych ze środków publicznych.
Zaproszeni eksperci:

dr hab. Ewa Augustynowicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-BIP
prof. Andrzej M. Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
prof. Krzysztof J. Filipiak, przewodniczący Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Juliusz Krzyżanowski, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
prof. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prowadząca: red. Ewa Kurzyńska

  • 14.15-15.45 Kadry, czyli rola lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

Tematyka dyskusji:

Zwiększenie kompetencji pielęgniarek np. w zakresie ordynacji leków.
Współpraca pomiędzy uczestnikami systemu prowadzącymi farmakoterapię oraz osobami uprawnionymi do realizacji recept.
Rola farmaceutów w procesie leczenia.
Skoordynowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za politykę antybiotykową, propagowanie zasady odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i środków przeciwbakteryjnych.
Polipragmazja, compliance i stosowanie leków off label.
Zaproszeni eksperci:

Piotr Bromber, wiceminister zdrowia
Zofia Czyż, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Paweł Doczekalski, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Piotr Merks, farmaceuta, Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
Marian Witkowski, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
Prowadzący: red. Jacek Wykowski

  • 15:45-17.15 Systemy informacyjne w ochronie zdrowia

Tematyka dyskusji:

E-zdrowie – ułatwienia dla medyków i pacjentów.
Identyfikacja priorytetowych obszarów, które warto objąć monitorowaniem w ramach systemu rejestrów medycznych.
Centralna kolejka do świadczeń. Jak ma poprawić dostęp pacjentów do leczenia?
Rozwój telemedycyny w Polsce – w jakim miejscu jesteśmy?
Rola sztucznej inteligencji w rozwoju nowoczesnej medycyny.
Systemy IT dla podmiotów leczniczych.
Zaproszeni eksperci:

prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu
dr hab. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa, pełnomocnik dziekana do spraw rozwoju prawa w ochronie zdrowia oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
r. pr. Jan Pachocki, prezes zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza
dr hab. Paweł Ptaszyński, prof. UM w Łodzi, pełnomocnik rektora ds. Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw informatyzacji
Tomasz Zieliński, wiceprezes zarządu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej
Prowadząca: red. Monika Majewska

  • 17.15 Podsumowanie konferencji
ZOBACZ WIĘCEJ → 15. konferencja “Polityka lekowa”: PROGRAM, TRANSMISJA – Puls Medycyny – pulsmedycyny.pl