ROLA FARMACEUTY W PROMOCJI I PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Termin kognitywne usługi farmaceutyczne został dostosowany, aby uwzględnić aspekty, których brakowało w poprzednich definicjach, takie jak usługi zdrowotne na poziomie społeczności lokalnej lub populacji oraz uznając rolę innych pracowników apteki „można postrzegać jako zakres opieki zdrowotnej. działania powiązane (niektóre z nich obejmują opiekę farmaceutyczną) w celu poprawy zdrowia publicznego i jakości terapii lekowej, promowane przez personel apteki”. Chociaż opieka farmaceutyczna może pozostać głównym celem usług świadczonych przez farmaceutów, potrzebna jest szersza definicja, aby uznać szerszą rolę, jaką w opiece zdrowotnej odgrywają apteki. Pod wieloma względami definicje opieki farmaceutycznej zawęziły rolę apteki,  ponieważ koncentrują się głównie na bezpieczeństwie leków, skuteczności i optymalizacji skutków zdrowotnych związanych z lekami. Rola zawodu rośnie i rozwija się, ważne jest, aby zidentyfikować i udokumentować szeroki wachlarz usług świadczonych zarówno przez farmaceutów, jak i apteki. Badania przesiewowe w aptece? Tak, to jest zdecydowanie przyszłość. miało wyniki odbiegające od normy, 30% nie rozumiało wyników, 6% nie znało wyników i musiało skonsultować je z lekarzem, a 2% nie chciało rozmawiać. Ponadto niektórzy pacjenci informowali koordynatora o swoich odbiegających od normy wynikach, wskazując głównie na poziom glukozy i cholesterolu, ALAT i ASPAT.